Så arbetar vi tillsammans med stresscoachning

OBS! Min kalender för stressklienter är just nu full, så för tillfället tar jag tyvärr inte emot några nya stresscoachningsklienter. (Det går fortfarande bra att boka in tider för stressreducerande och djupavslappnande klangmassage.)

Oberoende dina stressproblem så arbetar vi tillsammans under stresscoachningen. Med hjälp av enkla, effektiva och väl beprövade metoder söker vi efter lösningar och möjligheter. Dessa bidrar i sin tur till att ge dig ökad motivation och ny ork att påbörja din resa till ett liv där du mår bättre och har balans i tillvaron igen.

Under samtalen kan vi komma att arbeta med ACT – Acceptance and Commitment Therapy; där vi sätter fokus på vad som är viktigt i ditt liv; hur du vill må och på hur du kan lära dig hantera det som stressar dig. Varvat med samtalen kan vi även komma att göra olika övningar inom mindfulness och andningsteknik, som ger dig god hjälp till återhämtning och hjärnvila. Du kommer även att få med dig olika verktyg som hjälp till en fungerande vardag.

Hur processen för stresscoachning kan se ut

Processen kan avvika beroende på stressproblem och ibland klarar en klient av flera steg under ett och samma samtal, medan en annan klient kan ha flera samtal för ett och samma steg. Allt handlar om att det ska fungera i din vardag, det vill säga stresshanteringen ska underlätta för dig, inte öka på din stress. Du styr och jag vägleder.

Steg 1. Konsulterande samtalet

Vid det första konsulterande samtalet går vi igenom ditt mående och gör en stresskartläggning över var du står idag och vad du vill ha hjälp med för att få en förändring.

Efter det första samtalet tar du sedan ställning till om du vill fortsätta att få stresscoachning eller om du känner att ett första coachande samtal var precis vad du behövde för att hitta vägar till förändring på egen hand.

Steg 2. Hitta nytt fokus – vad vill jag?

Om du väljer att fortsätta med stresscoachningen, då är det dags att påbörja arbetet med att hitta nytt fokus. Det gör vi genom att titta på vad det är du vill fylla ditt liv med, hur du vill må om ett år, tre år eller fem år, vad som är viktigt för dig och vad det är som hindrar dig från att bygga på det liv du vill leva.            

Steg 3. Nytt beteende – vad kan jag själv göra?

Efter att nytt fokus har hittats fortsätter vi med att titta på nytt beteende. Vad kan du själv göra (det är ju ingen annan som gör det åt dig)? Vi pratar om vad du behöver för att kunna bryta din stress, och tittar på vad du behöver för att ta dig närmare den riktning som du vill leva i.

Steg 4. Stabilisera – hur går jag vidare?

När de tre första stegen är tagna är det dags att stabilisera och titta på hur du ska gå vidare. Det nya beteendet ska bli vardag och då är det viktigt att se över vilka verktyg som fungerar för just dig i din vardag.

Steg 5. Återbesöket

Nu har det gått minst fyra veckor sedan senaste samtalet i steg 4. Vid återbesöket diskuterar vi om du behöver mer stresscoachning eller om du känner dig redo att klara av fortsättningen själv.

Hur många stresscoachningssamtal behövs?

Ja, det är svårt att säga. Beroende på ditt stressproblem så varierar antalet sessioner. Vanligtvis har man mellan tre och fem samtal över en period om fem till tio veckor. Men det kan också vara så att du kanske vill ha ett samtal i månaden under en längre eller kortare period, vilket också går bra. Det är du som styr takten!

Läs mer om stresshantering här

Se bokning för stresshantering, priser och paket här

%d bloggare gillar detta: