Peter Hess® Klangmassage

En behandlingsform för vår tid

Peter Hess® Klangmassage en unik väg till inre och yttre harmoni och en effektiv metod för återhämtning. I en del fall som komplement till andra behandlingsmetoder.

Peter Hess® Klangmassage är en ny behandlingsform

Klangmassage är en förhållandevis ny behandlingsform inom komplementärmedicin i Sverige. Den är en avspänningsväg för såväl spända muskler som emotionella blockeringar, är en skonsam metod för smärtlindring, används för lindriga depressioner och är en hjälp till att låta ett överaktivt och stressat sinne komma till ro.

Läs mer om klangmassagens goda effekter här

Peter Hess® Theraphie klangskålar

Vid klangmassagen använder jag tibetanska Peter Hess® Theraphie klangskålar i varierande storlekar. Varje klangskål innehåller tolv metaller, är handtillverkad och har en unik klang och djuptgående välgörande vibrationer. Skålarna är godkända av Peter Hess® Institut.

Klangskålarna placeras i olika formationer på och runt omkring kroppen som sedan mjukt slås an med en filtstav i en mycket lugn takt.

Läs mer om hur en klangmassage går till här

Framgångsrik metod

Metoden används framgångsrikt  av många yrkesverksamma inom stresshantering, återhämtning, avslappning och smärtlindring i flera länder runtom i Europa.

Peter Hess® Institut

Peter Hess® Klangmassage har utvecklats genom långvarig forskning och praktiserande och ska endast utföras av Klangmassörer och Klangmassage Praktiker som är certifierade av Peter Hess® Institut i Tyskland, eller certifierade av någon av de auktoriserade Peter Hess® Klangmassage Akademierna.

Peter Hess® Klangmassage

Jag är certifierad Peter Hess® Klangmassör och Klangmassage Praktiker  av Peter Hess® Klangmassage Akademin på Nordlys Center i Danmark . Läs mer om mig på sidan om Mona Lundgren