Här och nu – när helst du behöver det!

Så lite som att andas medvetet under en minut gör att du genast känner dig mer här och nu – och lite lättare till mods i sinne och hjärta! Ett bra verktyg att ta till då du behöver vara vaken och alert.

När du kommer till mig för stresscoachning söker vi efter lösningar och möjligheter med hjälp av enkla, effektiva och väl beprövade metoder. Dessa bidrar till att ge dig ökad motivation och ny ork att påbörja din resa till ett liv där du mår bättre och har balans i tillvaron igen.

Ta väl hand om dig!