”Regelbunden klangmassage leder till bättre hantering av stress och en positivare syn på sin egen kropp och hälsa.

En tysk pilotstudie visar att regelbunden klangmassage, utförd enligt Peter Hess®metoden, har positiva effekter på både stresshantering och den självupplevda hälsan. Man såg att regelbunden klangmassage ledde till att deltagarna upplevde sig kunna hantera stress bättre, och de fick en positivare syn på sig själv och sin kropp. Studieresultatet visade även på långtidseffekter – och det redan efter så lite som fem klangmassager.

Under tiden för pilotstudien observerades även en minskning av stressrelaterade symptom hos deltagarna; såsom minskad huvudvärk, magproblem, sömnsvårigheter och inre stress, vilket ses som en sidoeffekt av avslappningen.

201 försökspersoner deltog i studien som utfördes av International Association of Sound Therapy (dåvarande European Professional Association for Sound Massage Therapy) i samarbete med Dr Tanja Grotz Institutet (Kollnburg). Deltagarna, 201 kvinnor och män i åldern 21 till 78 år, fick fem klangmassager vardera; en klangmassage i veckan under en period om fem veckor. Dessa utfördes av certifierade Peter Hess® Klangmassage Praktikers.

Du hittar mer information om studien ”Klangmassage och stress” under ”Forskning och studier om klangmassage”